srijeda, 7. rujna 2016.

Šarlatan ili prorok

Sjećam se nekad davno sam zijevnuo ono momački i neko mi je skrenuo pažnju kako to ne valja bikoz šejtani and shit. Tad sam bio dosta mlađi pa me toliko nije ni zanimalo odakle mu to, znao sam samo da je bullshit, jer je zijevanje prirodan proces kao kašalj, kihanje, erekcija...

Vidite, praznovjerje je odlika svih naroda na svijetu, kako nas tako i nekih na istoku ili zapadu. Na primjer Kinezi vjeruju da kuća okrenuta prema sjeveru donosi nesreću, a Amerikanci isto vjeruju za polomljeno ogledalo. Problem nastaje kada u 21. stoljeću neko iznosi praznovjerje kao fakt i još ga pokušava naučno dokazati (a u slučaju arapskih univerziteta i dokaže).

Ni najveći među muslimanima, poslanik Muhamed, nije bio “operisan” od lupanja gluposti, kojih se danas pridržavaju milioni vjernika širom svijeta. Muhamedove izvale ne bi bile problem da se one danas ne izučavaju na univerzitetima širom arapskog svijeta (i dokazuju što je najgore) i tako dobivaju kredibilitet među muslimanima, a i šire.

Da ne bih citirao Kur'an, jer je isti podložan tumačenjima (mada u Kur'anu fino piše “ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku (16:103)“) bazirat ću se na hadise. 

Hadisi su "ono što je Muhammed, s.a.v.s., rekao, uradio ili vidio da neko nešto čini, pa svojom šutnjom to odobrio i dotičnog ne opomenuo". U hadis spadaju i one vijesti koje govore o Poslanikovim svojstvima tj. o tome kakav je Poslanik bio po svojim vanjskim i duševnim osobinama. 

Autor najpoznatije zbirke hadisa je Sahih Buhari, a danas je najprihvaćenija zbirka od sunitskih muslimana, koji je smatraju najvjerodostojnijom knjigom nakon Kur'ana. Štampana je na skoro svim jezicima svijeta, u dosta izdanja (Wikipedia).

Krenimo lagano:

Tom 7, knjiga 65, hadis 365:
Sad
Poslanik je rekao: “Ko pojede sedam hurmi ujutru zaštićen je taj dan od otrova i magije“

Tom 7, knjiga 72, hadis 747:
Abu Huraira
Poslanik je rekao: "Ako želite obuti cipele prvo obuvajte desnu, a kad ih skidate skidajte prvo lijevu"

Tom 4, knjiga 54, hadis 537:
Abu Huraira
Poslanik je rekao: “Ako muha padne u piće bilo koga od vas neka je umoči i izvadi, jer jedno njeno krilo nosi bolest, a drugo lijek”

Tom 7, knjiga 65, hadis 366:
Ibn ‘Abbas
Poslanik je rekao: “Kada završite s jelom nemojte brisati ruke dok ih ne poližete, ili vam ih neko drugi poliže”

Tom 8, knjiga 77, hadis 594:
Anas bin Malik
Poslanik je rekao: "Allah je stavio meleka da upravlja maternicom i tako govori 'O Gospodaru to je sjeme! O, Gospodaru sada je ugrušak! O, Gospodaru, sada je komad mesa!' I tada, ako Allah želi dovršiti stvaranje, melek pita 'Gospodaru, da li će biti muško ili žensko? Prokleto ili blagoslovljeno? Koliko će ostariti?' To je sve zapisano dok je stvorenje još u majčinoj utrobi."

Tom 4, knjiga 54, hadis 433:
Abu Huraira
Poslanik je rekao: "Svakog petka meleci stanu na kapije džamija i zapisuju ko je i kad ušao. Kada imam zauzme svoje mjesto oni smotaju svoje zapise i slušaju propovijed"

Tom 7, knjiga 71, hadis 619:
Nazi’
Poslanik je rekao: "Vrućica nastaje od vatre Džehennema, zato je morate smiriti vodom"

Tom 2, knjiga 21, hadis 245:
‘Abdullah
"Neko je Poslaniku pomenuo čovjeka koji je prespavao molitvu, Poslanik je rekao 'Šejtan mu se popišao u uho'"

Tom 4, knjiga 54, hadis 509:
Abu Huraira
Poslanik je rekao: "Zijevanje je Šejtanovo djelo i svako od vas ga mora istrpiti koliko može. Ako iko od vas, kad zijevne, kaže 'haaa' Šejtan će mu se smijati"

Tom 4, knjiga 54, hadis 516:
Abu Huraira
Poslanik je rekao: "Kad se neko od vas probudi i ode se umiti, mora isprati nos tako što će ga napuniti vodom, a zati ispuhati je tri puta, jer je Šejtan bio u gornjem dijelu nosa cijelu noć"

Tom 6, knjiga 61, hadis 550:
Abdullah
Poslanik je rekao: "Loša je stvar kada neko od vas kaže 'Zaboravio sam taj i taj ajet iz Kur'ana', jer zaista Allah je učinio da ga zaboravi. Zato morate stalno učiti Kur'an jer bježi iz srca brže od kamile"

Tom 5, knjiga 58, hadis 200:
Abu Huraira
Poslanik je jednom rekao: "Životinjski izmet i kosti su hrana od džina. Predstavnik džina Nasibin mi je jednom došao i tražio ostatke ljudske hrane."

Tom 1, knjiga 4, hadis 146:
Abu Aiyub Al-Ansari
Allahov poslanik je rekao "Ako neko mora vršiti nuždu na otvorenom neka se ne okreće prema Kibli, ni prema istoku, ni prema zapadu"

Tom 8, knjiga 82, hadis 797:
Anas bin Malik
Grupa ljudi iz Ukla je došla u Medinu, bili su bolesni. Poslanik im je naredio da piju urin i mlijeko kamila. Otišli su, popili ga i ozdravili. Nakon toga su ubili pastira i ukrali kamile. Poslanik je poslao potjeru za njima, a kad su mu ih doveli naredio je da im se odrežu ruke i noge, a oči iskopaju užarenim željezom.

Tom 1, knjiga 5, hadis 277:
Abu Huraira
Poslanik je pričao da je jednom Mojsije prilikom kupanja ostavio odjeću na jednom kamenu, a da je kamen pobjegao s njegovim stvarima. Mojsije je uzeo stvari i počeo tući kamen, i dan danas postoji šest ili sedam tragova na tom kamenu.

Tom 7, knjiga 62, hadis 17:
Jabir bin ‘Abdullah
Kada sam se oženio Poslanik me pitao "Kakvu si ženu oženio?" "Oženio sam udovicu", rekao sam, a on me pitao "Zašto nisi oženio djevojčicu da se igrate jedno s drugim?"

Tom 1, knjiga 4, hadis 229:
Aiša
Prala sam ostatke sperme sa Poslanikove odjeće i znao se moliti sa ostacima vode po njoj. 

Tom 1, knjiga 4, hadis 148:
Aiša
Poslanikove žene su išle u Al-Manasi (široko polje u Medini) da obavljaju nuždu po noći. Omer je govorio Poslaniku da pokrije svoje žene, što on nije uradio. Jednu noć je Suada, Poslanikova žena, izašla za vrijeme jacije, a kako je bila visoka žena Omer joj je rekao "Prepoznao sam te". Tako je Allah objavio ajete o hidžabu.

Tom 4, knjiga 52, hadis 176:
Abdullah b. ‘Umar
Allahov poslanik je rekao "Vi (muslimani) ćete se boriti protiv Jevreja dok se neki od njih ne budu sakrivali iza kamenja. Kamenje će govoriti "O, Allahov robu, Jevrej se krije iza mene, ubij ga."

Tom 4, knjiga 54 hadis 524:
Abu Huraira
Poslanik je pričao: "Grupa Izraelćana je bila izgubljena. Niko nije znao šta su učinili. Ne znam ništa osim da su pretvoreni u pacove, jer ako stavite mlijeko kamile ispred pacova on ga neće piti, ali ako stavite mlijeko ovce - tad hoće. Bilo je zabranjeno Izraelćanima da jedu kamilje meso ili piju kamilje mlijeko, dok su ovčje smjeli.

Tom 4, knjiga 55, hadis 546:
Anas
Poslanik je rekao "Ako tokom seksa muškarac prvi doživi orgazam dijete će ličiti na njega, ako se to desi majci - dijete će ličiti na nju".

Tom 4, knjiga 54, hadis 450:
Abu Talha 
Poslanik je rekao: “Meleci ne ulaze u kuću u kojoj je slika ili pas”

Tom 1, knjiga 2, hadis 28:
Ibn 'Abbas
Poslanik je rekao: "Pokazana mi je džehennemska vatra i većina njegovih stanovnika su bile nezahvalne žene"

Tom 1, knjiga 8, hadis 345:
Abu Dhar
Poslanik je rekao "Kad sam bio u Mekki krov moje kuće se otvorio i Džibrajil je sišao, otvorio moje grudi i isprao me Zem-zem vodom. Zatim je donio zlatnu tacnu punu mudrosti i vjere, nasuo ih u moja prsa i zatvorio ih. 

Tu je i zbirka hadisa Sahiha Muslima, koja je po "jačini" odmah nakon zbirke  Sahiha Buharija...

Tom 5, knjiga 28, hadis 5612:
Buraida
Poslanik je rekao: “Ko je igrao šah kao da je ofarbao svoje ruke mesom i krvlju svinje”

Tom 4, knjiga 10, hadis 3813:
Abu Zubair je čuo Jabir b. Abdullaha kako govori: "Poslanik nam je naredio da ubijamo pse, tako da smo ubili i psa koji je išao sa ženom iz pustinje. Rekao je 'Vaša je dužnost da ubijete crnog psa sa dvije bijele šare, to je Šejtanov pas".

Tom 1, knjiga 4, hadis 863:
Abu Huraira
Poslanik je rekao "Ljudi bi trebali izbjegavati gledati u nebo dok se mole, jer bi im mogle ispasti oči"

"Mali Sunen" poznatiji kao Sunen Nesaija, je jedna od 6 glavnih zbirki hadisa sabranih od Ahmeda ibn Šuajba ibn Ali En-Nesai (829 – 915) i treća po "jačini" u nizu (Wikipedia).

Sunan an-Nasa' Knjiga 2 hadis 339:
Abu Hurairah
Poslanik je rekao: "Kada pas poliže komad pribora za jelo operite ga sedam puta i osmi put sa zemljom"

I za kraj, možda i najveći tripovi ljudi koji su bili s Poslanikom (Buhari)...

Tom 4, hadis 779:
'Abdullah
Jednom smo bili na putovanju sa Poslanikom i nestalo nam je vode. Rekao nam je "Ponesite preostalu vodu". Ljudi su donijeli posudu sa malo vode. Stavio je svoju ruku u nju i rekao "Dođite do blagoslovljene vode, blagoslov je od Allaha". Vidio sam kako voda izlazi iz Poslanikovih prstiju. Bez sumnje čuli smo jelo kako veliča Allaha dok ga je jeo.

Tom 4, knjiga 56, hadis 783:
Ibn Umar
Poslanik je držao propovijedi pored drveta datulje. Datulja je zaplakala jer je Poslanik stajao na propovjedaonici umjesto na njoj. Poslanik joj je prišao i pomazio da prestane plakati.

Ovo što ste upravo pročitali su Poslanikove riječi onako kako su ih čuli ljudi kojima je bio okružen. Buharija je 25 godina hodao po svijetu i pričao sa raznim islamskim učenjacima da bi bio što sigurniji u autentičnost hadisa. 

Problem je u tome što većina muslimana uzima Poslanikove riječi "zdravo za gotovo" jer kako da Allahov najdraži rob bude u krivu. Vidite Muhamed je bio čovjek kao i svi drugi. U jednom hadisu Muhamed se zahvaljuje čovjeku kojeg je čuo da uči Kur'an u sred noći, jer ga je podsjetio na ajete koje je i on sam zaboravio jer "Kur'an bježi iz srca brže od kamile".  Neko ga smatra vjerovjesnikom, a neko arapskom varalicom (Ivo Andrić), ali ostaje činjenica da u 21. vijeku misliti da muha u jednom krilcu nosi bolest, a u drugom lijek je idiotski.

Šejtan ne živi u nosu, melek ne živi u maternici, pseća slina nije opasna za zdravlje, urin nije lijek, oči vam neće ispasti ako se molite okrenuti prema nebu... Tvrditi tako nešto prije 1.400 godina je imalo smisla jer niste imali ni ultrazvuk, ni magnetnu rezonancu, ni rentgen... a boga mi ni zdrav razum.

Problem Poslanika tad je problem islamskih učenjaka danas, a to je da se "petljaju" gdje im nije mjesto. Kako Muhamed nije bio "stručnjak" za sve na svijetu, tako Zakir Naik nije stručnjak za biologiju, Abdul Aziz Ibn Baaz za geografiju, a ni Sulejman Bugari za psihologiju (ni ja nisam stručnjak za vjeru, just stating the obvious)

Ista stvar, možda i gora, se dešava sa američkim pastorima. Steven Anderson je javno pozivao na ubijanje gejeva "jer ćemo se tako osloboditi od AIDS-a". Roger Jimenez je izjavio da je masakar u Orlandu "dobra stvar", Paul Begley je tvrdio da su potresi u Oklahomi predznak sudnjeg dana, isto je tvrdio John Hagee za fenomen zvani "krvavi mjesec"...

Da skratim priču... Biti vjernik nije loša stvar, većini ljudi nije logično da stvari nemaju svrhu i to mi je razumljivo.

Ali...

1. Prestanite čitati gluposti po islamskim portalima kako je Poslanik nešto znao prije moderne medicine

2. Prestanite hraniti confirmation bias "istraživanjima" arapskih univerziteta. Oni će lažirati bilo šta samo da dokažu da je Poslanik bio u pravu

3. Ne budite debili, mislite svojom glavom, Google is your friend 

Nema komentara:

Objavi komentar